وقتی تنهایی کشیده باشی کم کم خیلی از مفاهیم دیگه برات بی رنگ میشن. مثلا دیگه دلتنگی برای عزیزان درجه یک فوقش یک روزه است، به راحتی آدمهای اضافی رو حذف می‌کنی. میبینی عین لباسی که سالی رفته و نپوشیدی و اگه نباشه اصلا متوجه نمیشی، خیلی ها زیادی هستن. شاید یه موقع دلت محبوبیت خواسته یا استرس اجتماعی نبودن داشتی و جمعشون کردی دور و برت. حالا نباشن بارت سبکتره و زمانت خالی تره برای آنهایی که باید.

منبع : زندگی در پیش رو......زندگی در پشت سردستاوردهای تنهایی
برچسب ها :